SABO academy '21

20. 9. – 22. 9. 2021, Václavské náměstí 11, Praha

Icon Arrow - Down
Illustration – About SABO Academy

Co je SABO Academy

Letos již druhý ročník pravidelné vzdělávací konference pro naše zaměstnance a přátele. Tři dny bohaté na přednášky i prakticky zaměřené interaktivní workshopy, vedené zkušenými odborníky z oblasti nejnovějších IT technologií.

O SABO Mobile IT

Specializujeme se na vývoj webových a mobilních aplikací pro průmyslové použití. V našem týmu pracují zkušení vývojáři, programátoři, systémoví architekti, UX/UI designeři, projektoví manažeři i testeři. Spojuje nás společná vášeň pro vytváření inovativních řešení v rámci nových i dlouhodobých projektů našich zahraničních zákazníků. Více o nás najdete na www.saboit.de

Illustration – About SABO

Program

Stage 1 – Konference

Stage 2 – Workshop

9:00
– 10:30

Web Performance
Martin Michálek

– Metriky (Web Vitals a další)
– Nástroje pro měření (Lighthouse, Pagespeed.cz, Webpagetest…)
– Automatizované testování Lighthouse / Gitlab
– Ladění rychlosti v DevTools (nástroje Lighthouse, Network, Performance, Rendering…)

9:00
– 17:30

Interní workshop SABO Mobile IT

Vedle odborných znalostí a dovedností z oboru IT přichází potřeba rozvíjet také měkké dovednosti. Benefity rozvoje komunikačních dovedností jsou dalekosáhlé nejen pro profesionální navazování dlouhodobých vztahů se zákazníky, ale také pro přátelskou a efektivní každodenní spolupráci v týmu.  Hlavní cíle tréninku:
– rozvoj komunikačních dovedností účastníků formou analýzy praktických modelových situací
– naslouchání a porozumění požadavkům zákazníka, zvládání námitek, správná agrumentace
– základy vyjednávání
– hledání kompromisů při zachování firemních cílů
– mezikulturní rozdíly v komunikaci

11:00
– 12:30

JS Performance
Michal Matuška

– SSR vs CSR
– Plýtvání s DOM elementy
– Lazyload a Suspend obsahu
– Doskladávání bloků a problém s CLS
– Optimalizace překreslování
– Datová hydratace
– Module bundling
– JS code splitting

14:00
– 17:30

Vitalita webových aplikací
Radim Daniel Pánek

Vitalitu webových aplikací chápejme jako soubor vlastností, které nám prozradí v jaké kondici naše webová aplikace je. Dříve nám stačilo vědět, že lze kliknout na tlačítko, ale dnes potřebujeme vědět i to, kolik prohlížeč spotřebuje prostředků, jak funguje na pomalém mobilním zařízení s pomalejším připojením k internetu, nebo jak na desktopu. Spousta firem začala investovat do testování a monitoringu výkonu jejich webových aplikací, což vedlo k větší spokojenosti zákazníků a ke zvýšení obratu - jak dokazují případové studie a i samotné firmy se tím chlubí. Pokud webová aplikace funguje a funguje velmi rychle, zákazník spíše nakoupí, místo aby překlikával ke konkurenci. Dnešní performance testing vůbec nezohledňuje klienta a jeho zařízení, pouze naši infrastrukturu a proto se sledování vitality webových aplikací dostává většího zájmu, protože odkrývá nové typy bugů a metrik, které se dříve nemusely řešit. Tato přednáška je zaměřena na doménovou specializaci měření a monitorování rychlosti webových aplikací, provede vás veškerými oblastmi, které je potřeba znát, budete znát důvody a způsoby.

Stage 1 – Konference

Stage 2 – Workshop

9:00
– 10:30

Selling agile to customer
Karel Holub

Agilní metodiky a postupy pro vedení projektů jsou často vychvalované i zatracované. Společně se podíváme na základní předpoklady pro funkční nastavení agilních postupů na projektech tak, aby přinášely skutečnou hodnotu všem stranám. Zaměříme se na praktické aspekty jako je nastavení komunikace, sběr a řízení požadavků, vedení projektové dokumentace a přechod do post-projektové péče o klienta a produkt. Projdeme si možnosti nastavení procesů, metrik a nástrojů pro řízení agilních projektů a všechno zkusíme napasovat na různé typy produktového a projektového řízení. Každý projekt, produkt, nebo klient mají svá specifika, a proto nebudeme hledat pověstnou stříbrnou kulku na všechny problémy, ale projdeme si pestrou paletou postupů a možností tak, abyste dokázali agilní metodiky efektivně využít a prodat.

9:00
– 12:30

React for beginners
Nikita Evstigneev

– Intro do Reactu
– Prerequisites pro React (JS, html)
– Základní komponenty pro React aplikaci
– Kompilace a distribuce appky
– Dev tool setup

11:00
– 12:30

Business analysis done right
Karel Holub

Kvalitní business analýza a zadání jsou skutečným klíčem k úspěšným projektům a spokojeným klientům. Můžete mít skvělé lidi a precizní metody řízení projektů, ale bez kvalitního zadání a dobře odvedené analýzy budete jen plýtvat jejich energií a penězi klientů. Projdeme si klíčové body business analýzy v kontextu agilně vedených projektů a uživatelsky zaměřeného vývoje. Zaměříme se na konkrétní postupy včetně identifikace klíčových stakeholders, sběru a dokumentace požadavků, designu produktů a služeb nebo třeba spolupráce s QA a psaní testovacích scénářů a akceptačních kritérií. Dobře odvedená business analýza je nedílnou součástí úspěšných projektů a službou s velkou přidanou hodnotou jak pro klienta, tak pro dodavatele. Pojďme ji správně využít a prodat.

14:00
– 15:30

Figma from designers to developers
Jaroslav Šimek, Petr Weissar, Pavel Týbl

Figma z pohledu designera
– Představení UI, organizace projektů do skupin
– Tvorba vlastních stylů - barvy, fonty, stíny a mnohé další
– Práce s komponentami a jejich variantami
– Responzivní komponenty, auto-layout
– Figma mirror - preview designu na telefonu
– Tvorba proklikatelného prototypu, animace
– Tvorba screenflow, wireframes, prezentace, podkladů pro GooglePlay a AppStore
– Organizace designu - vrstvy, skupiny a segmentace designu

Figma z pohledu vývojáře
– Práce s Figmou v režimu Viewer
– Možnosti získání rozměrů, barev a radiusu prvků
– Export SVG (XML) a rastrových podkladů
– Práce s vrstvami v rámci pages
– Real time kooperace s designerem, přidávání připomínek a sdílení obrazu
– Workflows (specifikace a grafika v jednom)

14:00
– 17:30

gRCP for .Net
Miroslav Holec

– Úvod do gRPC a rozdíly oproti REST
– Migrace z WCF na gRPC
– Struktura gRPC aplikace
– Princip fungování a komunikace
– Protocol buffers pro serializaci
– Pokročilé scénáře a best practices

16:00
– 17:30

Vývoj webu: jednoduše a rychle
Aleš Roubíček

Díky frameworkům jsme tam, kde jsme. Přinášejí komplexitu, schovávají důležité detaily a díky velice dobrému marketingu nás udržují v přesvědčení, že nám vlastně pomáhají a věci usnadňují.
Vy ale tušíte, že pravda je někde jinde. Pojďte se vydat na cestu do platforem za zrcadlem, kde se dá tvořit s lehkostí, okamžitou zpětnou vazbou a za zlomek nákladů, jak za vývoj, tak za provoz.

Stage 1 – Konference

Stage 2 – Workshop

9:00
– 10:30

Docker in practise
Stepan Vrany

velice lehké intro do dockeru (nemá smysl popisovat internal a historii kontejnerů, jen lehký úvod)
basic Dockerfile
docker build a docker run - práce s CLI
jak vylepšit Dockerfile - best practices, kde lidi dělají chyby
jak efektivně používat docker pro vývoj / testování (IDE integrace, fast feedback)
tagging strategie, docker registry, image třetích stran
kde a jak provozovat docker kontejnery
limitace dockeru - kde ho používat a kde ne

9:00
– 12:30

Jak podat úspěšnou nabídku bez bolesti
Thomas Sykora

Při vytváření nabídek často dochází ke střetu zájmů mezi prodejci a vývojáři. Je možné vytvářet konkurenceschopné a bezrizikové nabídky ve spolupráci mezi vývojáři softwaru a prodejci?

– Co očekává zákazník?
– Komerční Podmínky, rizika a zájmy z hlediska zákazníka a dodavatele
– Dílo za pevnou cenu
– Placený čas a náklady
– Agilní vývoj
– Jak zabránit rizikům?
– Jak nacenit?
– Strategie konkurence a jak jí čelit?
– Jakou roli hraje nabídka v průběhu projektu?

11:00
– 12:30

Kubernetes in practise
Marek Bartík

velice lehké intro do kubernetes (hlavně architektura)
basic APIs (svcs, pods, deploy, sts, etc.)
kubectl - práce s CLI (apply, logs, top, delete, …)
EKS a AKS lehké představení
k8s jako platforma (infrastrukturní SW třetích stran který běžně na k8s většina lidí provozuje)
best practices a kde lidí dělají často chyby

14:00
– 15:30

Which AI approach solves my problem best? (EN)
Vesa Klumpp

Přednáška v anglickém jazyce

Types of problems that are typically addressed with AI
Overview of different AI approaches
Real-world examples, among others:
– Air traffic passenger prediction
– Prediction of energy consumption

14:00
– 17:30

Agilní vývoj v praxi
Tomáš Molnár

– základní pojmy metodiky SCRUM, artefakty a ceremonie v agilním procesu
– Set up, role, úkoly a zodpovědnosti v agilním teamu
– Product backlog a plán vývoje
– Zahájení vývoje, zlepšování dodávek, continuous delivery
– chyby, antipatterny a špatné návyky
– Agilní hra

16:00
– 19:00

Praktické ukázky HMI průmyslových strojů

Řešení z praxe, vývoj uživatelského rozhraní od jednoduchých obrazovek po inteligentní systémy. Vliv uživatelské UX na návrh UI. Technologické aspekty a detaily vývoje moderního UI.

Přijďte se podívat na praktické ukázky zařízení, na kterých v SABO pracujeme, neformálně popovídat s našimi kolegy, kteří na daných projektech přímo pracují a můžou tak sdílet velmi zajímavé informace přímo z procesu. Na závěr pracovního dne dobře padne malé točené.

Řečníci

Karel Holub

Karel Holub

Social icon – LinkedIn
Marek Bartik

Marek Bartík
Pipetail.io

Social icon – LinkedIn
Martin Michalek

Martin Michálek
PageSpeed.cz

Social icon – LinkedIn
Michal Matuska

Michal Matuška
PageSpeed.cz

Social icon – LinkedIn
Miroslav Holec

Miroslav Holec

Social icon – LinkedIn
Nikita Evstigneev

Nikita Evstigneev
SABO Mobile IT

Social icon – LinkedIn
Radim Daniel Panek

Radim Daniel Pánek
Canarytrace

Social icon – LinkedIn
Thomas Sykora

Thomas Sykora
SABO Mobile IT

Social icon – LinkedIn
Tomas Molnar

Tomáš Molnár
Sabo Mobile IT

Social icon – LinkedIn
Vesa Klumpp

Vesa Klumpp
Knowtion

Social icon – LinkedIn
Jaroslav Simek - DAMI

Jaroslav Šimek
DAMI

Social icon – LinkedIn
Pavel Týbl

Pavel Týbl
SABO Mobile IT

Social icon – LinkedIn
Petr Weissar - DAMI

Petr Weissar
DAMI

Social icon – LinkedIn
AlesRoubicek

Aleš Roubíček
TopMonks

Icon -  website link
Stepan Vrany

Stepan Vrany
pipetail

Social icon – LinkedIn

Je dobré vědět...

Illustration - Bring

Občerstvení
Během celé Academy bude pro účastníky zajištěné malé občerstvení během dopoledne a odpoledne. V rámci obědové pauzy je k  dispozici mnoho restaurací v  okolí.

S sebou
Pro řešení praktických úkolů v rámci workshopů je vhodné mít k  dispozici vlastní notebook.

Illustration - Bring
Illustration - Location

Kde nás najít?
SABO Academy '21 bude probíhat ve školících  prostorách Czechitas Edu na adrese Václavské náměstí 11 (3. patro) v Praze.

Přihlašování na SABO Academy už bylo ukončeno.